Programa da REUNIÓN PREPARATORIA DA REDE GALEGA PxR (11 de decembro, Santiago de Compostela)