FEARMAGA aposta pola sostenibilidade para xerar emprego de calidade e crecemento entre as empresas do sector

FEARMAGA aposta pola sostenibilidade para xerar emprego de calidade e crecemento entre as empresas do sector madeireiro Baseándose na Estratexia Europa 2020, a Federación Empresarial de Aserradores e Rematantes de Madeiras de Galicia (Fearmaga) promove a utilización eficiente dos recursos do noso país, baseándose nos principios de reducir, reciclar e reutilizar. Así, a Federación fai…