Os Obxectivos para un Desenvolvemento Sostible, eixo da Economía Circular

Os Obxectivos para un Desenvolvemento Sostible, eixo da Economía Circular Os Obxectivos para un Desenvolvemento Sostible (ODS) aprobáronse en setembro de 2015 na Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Estes obxectivos conforman un conxunto de medidas aprobadas por todos os países integrantes da ONU que teñen como fin última erradicar a pobreza, protexer o planeta e…