INFORMACIÓN

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, está a desenvolver, en colaboración co concello de Valga, un proxecto demostrativo municipal de reparación e intercambio, co obxectivo de servir de exemplo de servizo público de prevención da xeración de residuos domésticos, baseado na autorreparación e na educación sustentable.

Este proxecto municipal incorpora a colectivos de integración social e está encamiñado a incrementar a eficiencia no uso dos recursos, en liña coas ambiciosas metas do Plan de Acción da Unión Europea de Economía Circular.

C.O.D.I de Valga

Rúa Baño, s/n. 36645 Valga (Pontevedra)

https://www.valga.gal/codi

HORARIO

Espazo de autorreparación e intercambio do C.O.D.I. de Valga

Horarios

INTERCAMBIO

Todos os martes, de 10.00 a 12.00

Horarios

TÉXTIL

Todos os martes, de 10.00 a 12.00

Horarios

CARPINTARÍA

Todos os mércores, de 10.00 a 12.00

Horarios

ELECTRODOMÉSTICOS

Todos os xoves, de 10.00 a 12.00

GALERÍA